Makaleler

Aydınlatmada ve Elektrikli Cihazlarda Enerji Verimliliği

Ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı %20 civarındadır. Aydınlatmada verimliliğin sağlanması ile hem görsel, hem bütçesel rahatlama sağlanacaktır. Aydınlatmada enerji tasarrufu, görsel konfordan ödün vermeden, gerekli en az aydınlık şiddetlerinin sağlanması ile elde edilir. Bunun için öncelikle düşük verimli ışık kaynakları yerine yüksek verimli ışık kaynakları kullanılmalıdır. Örneğin klasik bir ampulü az enerji kullanan bir ampulle değiştirmek enerji tüketimini % 80 civarında azaltabilmektedir.
Makaleler

Dinamik UPS

Dinamik UPS lerin en önemli ayırdedici özelliği, kesinti sırasında kullanılacak enerjiyi depolama ve çıkışa aktarma işlemlerini dinamik yöntemle gerçekleştirmesidir. Bu temel prensibi esas alan üreticilerin her biri, kendi sistemlerinde diğerlerine göre oldukça farklı yöntem ve donanımlar kullandığından, mevcut dinamik UPS leri teknik açıdan sistematik şekilde sınıflandırabilmek oldukça zordur. Ancak en yaygın ve en bilinen uygulama şekli, enerjinin genellikle VOLAN olarak tabir edilen mekanizmalarla kinetik olarak depolanması ve yine dinamik olarak bir alternatör aracılığıyla yüke aktarılmasıdır.
Makaleler

Elektrik Tesislerinde Jeneratörlerin Önemi

Jeneratörler, kendisine tahrik edilen mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren, genellikle içten yanmalı dizel veya gaz motorları ile regülasyon ve kontrol panolarının bulunduğu sistemlerinin bütünüdür
Makaleler

Enerji krizinin çaresi rüzgarın esintisinde mi yatıyor

Enerji krizi çözümü denilince aslında sadece eneji yetersizliği değil aynı zaman da çevre kirliliği ve küresel ısınmanında düşünülmesi gerekir.
Makaleler

ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR?

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.