Makaleler

Jeneratör Seçimi için Bilgiler

Genel olarak elektrik enerjisi üreten yedek enerji kaynakları olarak da tanımlanabilecek olan jeneratörler, şebeke enerjisinin olmadığı bazı kasaba, köy, tesis veya ana karaya çok uzak adalarda sürekli elektrik enerjisi kaynağı olarak da kullanılmaktadırlar. Dolayısıyla jeneratör seçimi yapılırken kullanılacağı yerdeki iklim ve doğa koşulları, yüklerin toplam güç ihtiyacı, birim büyüklükleri, demeraj değerleri, özellikleri ve yük sayısına göre eş zaman faktörü çok önemlidir. Doğru yapılmayan tercihler, jeneratörleri kullanıcıları için ‘enerji kaynağı’ değil ‘sorun kaynağı’ haline getirebilir..
Makaleler

Güneş Enerjisinde Gelinen Son Nokta

Güneş enerjisi, kaynağını Güneş'teki füzyon tepkimelerinden alan temiz bir enerji kaynağıdır. Dünya üzerine düşen güneş enerjisi miktarı, kömür enerjisi rezervlerinin yaklaşık 150 katına karşılık gelmektedir.
Makaleler

Güç Faktörünün İyileştirilmesi

Güç faktörü AA (Alternatif Akım)elektrik güç sisteminde güç faktörü, aktif güçün görünür güce oranı olarak tanımlanır ve 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Aktif güç belli bir zamanda iş gören devrenin kapasitesidir. Görünür güç devredeki akım ve gerilimin ürünüdür. Yükdeki enerji depolamadan dolayı veya liner olmayan yüklerde, görünür güç aktif güçten daha büyüktür.