Çelik Fabrikalarının Gazlarından Enerji Üretimi

Yüksek fırınlar'ın ve fabrikanın yüksek enerji talebi nedeniyle, dünya daki enerji kaynaklarını en çok kullanan sektör Demir - çelik sektörüdür. Çinli akademsiyenlerin hesaplamalarına göre Demir Çelik fabrikalarının enerji ihtiyacı 490 Milyon ton kömüre eşdeğer. Yada başka türlü Ülkenin enerji tüketiminin %17 sine eşit.

Demir - Çelik fabrikaları Enerjiye doymuyor mu?

Yüksek fırınların ve fabrikanın yüksek enerji talebi nedeniyle, dünya daki enerji kaynaklarını en çok kullanan sektör Demir - çelik sektörüdür. Çinli akademsiyenlerin hesaplamalarına göre Demir Çelik fabrikalarının enerji ihtiyacı 490 Milyon ton kömüre eşdeğer. Yada başka türlü Ülkenin enerji tüketiminin %17 sine eşit. ( 2008 verileri). Verilere göre demir çelik fabrikaları Karbon Dioksit emisyonunun %11 ini ( Dünya genelinde %5 ini)üretiyor. Üstelik bunun %95 i Fosil tipi yakıtların yanmasından oluşuyor.

Çözüm karbon ve hidrojen içeren zengin atık sera gazlarını enerjiye çevirmek. Bu yönde çalışmalarda Çin önde gidiyor. En son Handan bölgesindeki bir Demir Çelik fabrikasında GE ( General Electic) nin 170 MW lık Frame 9E serisi Power Plant'ını kuruyor. Çok zorlu bir proje. Demir çelik üretimi sırasında yüksek fırınlarda ve kok ocaklarında oluşan gazları toplayarak bunlardan enerji üretiyor. Projenin zorluğu içinde Hidrojen paketleri olan düşük kapasiteli gazları böyle yüksek kapasiteli bir Türbinde kullabilmek. Bu amaçla GE bir çok dizayn değişkliği ve mühendislik uygulamaları geliştirmiştir.

Gaz Türbini

Bu tip enerji verimliliği ve karbon salınımı sağlayan projeler bir miktarda olsa enerji tasarrufu ve çevre korumayı gerçekleştiriyor. Tabiki bu tek bir proje değil Çinde hızla bu tip tesisler yaygınlaşıyor.

Ülkemizde de aynı çalışmaların yapılacağını umuyoruz. Çünkü en büyük ihracat kalemlerimizden biri olan Çelik (sektörü) aynı Çin de olduğu gibi enerji tüketimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Üstelik bu ihracatı gerçekleştirmek için tamamı İthal olan Demir cevheri de İthalat kalemlerimizin başında geliyor. Buna karşılık biz en büyük ihracatçıyız diye övünmeyide ihmal etmiyorlar.

Hammaddesinin tamamı ithal olan, çok yoğun olarak enerji kullanan ki buraya dikkat bu enerji bir şekilde sübvanse edilerek üretim maliyeti düşük tutulmaya çalışılıyor. Bu maliyet kimden çıkıyor onu hesap eden yok.

Üstelik bunlar, çevreyi en çok kirleten tesisler. Gelişmiş ülkelerde sübvansiyon az olduğundan ve çevre yasaları izin vermediğinden üretim tesislerinin büyük bir bölüme Asyaya kayan demir çelik sektörü malesef bir başarıymış gibi gösterilerek uyutuluyoruz.

avatar

Site Editörü

Power.gen.tr de Yazar
View Articles

Yorumunuzu bırakın
*
Benzer İçerikler