Daha az rüzgarla daha fazla güç üreten, doğaya daha saygılı, taşınması ve kurulumu daha kolay bir rüzgar türbini düşünün; üstelik de evinizin üstüne kurabileceğiniz kadar sessiz ve güvenli…

Geleneksel rüzgar türbinlerinin dönme eksenleri rüzgara yatay olarak konumlandırılmıştır. Bu yüzden yatay eksenli rüzgar türbini olarak adlandırılırlar. Kanatların konumlarından dolayı tam güç

Tüm gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerjinin nükleer ve fosil tip enerjiye oranını yükseltmek için çaba gösteriyor, fakat sadece bir kaç'ı bu konuda Almanya ya yetişebiliyor. Almanya nın yenilenbilir enerji üretimi toplam enerji üretiminin %30 una yaklaştı. Fakat bu demek değilki daha fazla çaba göstermiyor, şu anda kuzey denizlerinde kıyıdan 90 km uzakta, her birin

Yenilenebilir enerji yasasıyla yerli üretime bir takım avantajlar sağlandı. Güneş panelleri üretimi de bu avantajlardan yararlanabilecek. Yasaya göre panellerde hangi kısımlar yerli yapılırsa alım fiyatlarında ne kadarlık avantajlar elde edileceği ayrıntılı biçimde sıralandı. Doğal olarak bu avantajlardan yararlanmak isteyen firmalar yerli üretim için harekete geçti.

Yasanın öngördüğü ş

Rüzgar Enerjisi- Rüzgar Türbinlerinden elektrik üretimi çevreci, düşük maliyetli, garantili yatırım olarak algılanıyor. Doğru mu ? Acaba hiçmi dezavantajı yok? Bunlara kısaca yanıt vermeye çalışacağım:

Rüzgar enerjisinin avantajları:

  1. Rüzgar enerjisi yeni bir keşif değil. Kinetik enerjiyi ( Rüzgar) kullanarak mekanik enerji üretmek için bilinen e

Klasik doğalgaz çıkarma sistemiyle verimli doğalgaz kaynakları olmayan ülkeler için yeni ümit SHALE GAS ( Kaya Gazı).  Konvensiyonel doğalgaz çıkarma yöntemi bilindiği gibi yer tabanının dikey olarak delinerek, doğalgazın biriktiği katmandan yüzeye çıkarılması şeklinde olur.

Bu sistem yoğun doğalgaz birikimi olan ülkeler için en ekonomik ve kolay doğalgaz üretimidir. Fakat bu ülkel

Kojenerasyon veya daha açık tanımıyla elektriği üretirken motor eksozundan çıkan ısıyı soğutma veya ısıtma da kullanarak yakıt maliyeti olmadan ilave kazanç elde edilen sistemlerin sanayi dışında kullanımı neden yaygınlaşmıyor.

Özellikle sanayide ısı ve genellikle buhar kullanımı olan işletmelerde yaygınlaşmaya başlayan Kojenerasyon sistemleri başka sahalarda da kullanılabilir mi?

     Sanayide enerji verimliliği uluslararası rekabet gücü açısından çok önemlidir. Sanayide enerji verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi, kontrol sistemleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler, hammadde özellikleri, ürün çeşitleri ve özellikleri, iklim şartları ve çevresel etkiler, kapasite kullanımı gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadı

     Türkiye'de tüketilen enerjinin yaklaşık % 20’si ulaştırma sektöründe kullanılmaktadır. 2005 yılı verilerine göre, bu oran % 19,7 olarak gerçekleşmiş olup sanayi ve konut sektöründen sonra üçüncü sırada ulaştırma yer almaktadır. Ayrıca bu sektördeki enerji kullanımının yaklaşık % 99’unu petrol ürünleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla ulaştırma sek

     Ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı %20 civarındadır. Aydınlatmada verimliliğin sağlanması ile hem görsel, hem bütçesel rahatlama sağlanacaktır. Aydınlatmada enerji tasarrufu, görsel konfordan ödün vermeden, gerekli en az aydınlık şiddetlerinin sağlanması ile elde edilir. Bunun için öncelikle düşük verimli ışık kaynakları yerine yüksek veri

   Enerji  verimliliği,  binalarda  yaşam  standardı  ve  hizmet  kalitesinin,  endüstriyel  işletmelerde  ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

EİE‘nin eğitim, etüt ve bilinçlendirme çalışmaları ile

[1] |2 |3 |4 |5 |6 |
Döviz